Diensten

Advies

Hebt u vragen over uw situatie, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Of het nu gaat over de vraag of uw alimentatie nog klopt, of dat u wenst te scheiden, of dat u nog over een gezamenlijke woning beschikt terwijl u al lang gescheiden bent. U krijgt eerst advies over uw mogelijkheden. Hierdoor weet u waar u aan toe bent en wat u mag verwachten van juridische dienstverlening.

Procedure

Binnen het familierecht heeft een oplossing in goed overleg altijd de voorkeur. Dit lukt niet altijd waardoor een procedure onvermijdelijk is. Indien dat het geval is, aarzelen we geen moment, en wordt alles in het werk gesteld om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dit betekent dat de gang naar de rechtbank, indien noodzakelijk, niet zal worden geschuwd. Hierbij worden de menselijke maat en de belangen van de kinderen altijd in het oog gehouden.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen onder begeleiding van een bemiddelaar, oftewel mediator, gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing voor een probleem.
Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation onderscheidt zich op het gebied van mediation. De mediation wordt structureel anders aangepakt doordat deze in een natuurlijke, rustige omgeving plaatsvindt. Dus niet in een somber kantoor, maar op een locatie waar u het gevoel zal hebben een beetje lucht te krijgen, ruimte om na te kunnen denken waardoor u sneller tot oplossingen zal komen.
Kwaaitaal Familierechtadvocatuur & Mediation werkt overigens niet alleen. Als u en uw ex kinderen hebben, is er ook speciale aandacht voor de kinderen Wij werken wij nauw samen met een KIES-coach die inzichtelijk maakt waar kinderen tegen aan lopen, en wat uw kinderen nodig hebben in specifieke situaties. Ook uw kinderen kunnen in dit proces worden begeleid.


Het maken van afspraken gedurende de mediation is het uitgangspunt. Van belang is echter ook dat de afspraken die u wilt maken, uitvoerbaar zijn. U heeft er niets aan als derde partijen het convenant van tafel vegen en u alsnog verzeilt raakt in een procedure bij de rechtbank. Op dit vlak werken wij nauw samen met derde partijen, zodat u zeker weet dat, als u eenmaal gescheiden bent, de afspraken kunnen worden uitgevoerd.