Dag van de scheiding 9 september 2016

Dag van de scheiding. Kom naar onze open dag 9 september aanstaande:

Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat 1/3 van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Het is dan van belang dat u goede en deskundige begeleiding krijgt bij het doorlopen van de echtscheidingsprocedure.

Op 9 september aanstaande opent ons kantoor de deuren voor iedereen die vrijblijvend een gesprek wil over echtscheiding en de gevolgen hiervan.

Als u besluit om te gaan scheiden bestaan er meerdere mogelijkheden om uw scheiding te regelen. Ons kantoor kan u op meerdere manieren begeleiden.

Wij zullen altijd met u onderzoeken of mediation tot de mogelijkheden behoort. Mediation is een manier van conflictbemiddeling waarbij u gezamenlijk met uw ex-partner afspraken maakt over de wijze waarop u uit elkaar gaat. Daarbij hebben we speciale aandacht voor:

  • De gevolgen van de echtscheiding voor kinderen;
  • De financiële gevolgen van uw echtscheiding.

Ons kantoor werkt nauw samen met meerdere organisaties om ervoor te zorgen dat de mediation zo voorspoedig mogelijk verloopt. Hierdoor worden u, uw ex-partner maar ook uw kinderen begeleid in dit proces. Tevens zorgen wij ervoor dat afspraken die u in het kader van de mediation maakt, uitvoerbaar zijn.

Als mediation niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunnen we u ook bijstaan. Ons kantoor stoelt op jarenlange proceservaring binnen de rechtspraktijk. We staan met raad en daad voor u klaar en, als dat noodzakelijk is, aarzelen we geen moment en wordt alles in het werk gesteld om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Ons kantoor is nieuw. De wens is om de advocatuur een ander gezicht te geven. Dit andere gezicht willen we creëren door speciale aandacht te geven aan kinderen en de menselijke maat.